Sprawy własnościowe

Pałac w Wilanowie to także gniazdo rodzinne

Autor: Adam Rybiński

Polska opinia publiczna została poruszona wieloma artykułami oraz audycjami radiowymi i telewizyjnymi dotyczącymi przyszłości zbiorów wilanowskich. Znamienne są tytuły niektórych artykułów mających zatrwożyć i oburzyć opinię publiczną m.in.: „Z wekslem na Wilanów. Czyje jest dziedzictwo Sobieskiego?”1, „Wilanów huczy z oburzenia... Spadkobierczyni chodzi jak po swoim..."2, „Apetyt na Wilanów"3.

O Fundacji imienia Adama Branickiego w Wilanowie

Autor: Adam Rybiński

W nawiązaniu do mego artykułu „Pałac Wilanowski to także gniazdo
rodzinne” zamieszczonego w „Zdarzeniach Muzealnych” nr
2 z 1991 r. informuję, iż w dniu 14 maja 1991 r. w Państwowym Biurze
Notarialnym w Warszawie stanęli spadkobiercy Adama Branickiego: Anna
Branicka-Wolska, Joanna de Virion, Andrzej de Virion, Ewa
Nowina-Witkowska, Maria Rybińska-Górka, Adam Rybiński, Mikołaj Wolski i
Ksawery Wolski zamieszkali w Polsce, którzy aktem notarialnym oświadczyli

Polemika do artykułu Anny Mateji i Jana Strzałki „Własność na służbie narodowej”

Zwracam się do Redakcji z uprzejmą prośbą o opublikowanie polemiki mego autorstwa do artykułu Anny Mateji i Jana Strzałki pt. Nie o zamknięcie muzeów chodzi - państwo wobec własności dawnych właścicieli ziemskich, własność na służbie narodowej, opublikowanego w Tygodniku Powszechnym nr 31/2873 z 1.08.2004 r.

Artykuły w mediach

 

Subskrybuje zawartość