Kontakt

Fundacja im. Adama i Beaty Branickich z Wilanowa
ul. Goszczyńskiego 6 lok. 4
02-616 Warszawa

email: fundacja@braniccy.pl
kontakt dla prasy:

Fundacja zarejestrowana w KRS pod numerem 329828.