Historia

Braniccy, zapomniani patrioci

Na wniosek Stanisława Aronsona hrabia Adam Branicki otrzymał pośmiertnie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a jego żona Beata Branicka – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Były to jedne z ostatnich odznaczeń nadanych przez Lecha Kaczyńskiego.

Trudna lekcja języka polskiego.

Rozmowa z dr Adamem Rybińskim
Rozmawia: Witold Rutkiewicz

Wywodzi się Pan ze znanego mazowieckiego rodu, od stuleci pieczętującego się herbem Radwan. Wielu Pańskich przodków dobrze zasłużyło się ojczyźnie. Proszę wymienić tych, którzy Pańskim i Waszej Rodziny zdaniem zasługują na szczególną pamięć?

Biblioteka Wilanowska

W 1932 roku Adam Branicki ofiarował w wieczysty depozyt Państwu Polskiemu historyczną Bibliotekę Wilanowską wraz z archiwum i wyposarzeniem, prezydent Ignacy Mościcki powierzył ją Bibliotece Narodowej (był to drugi tak duży depozyt organizującej się dopiero po odzyskaniu niepodległości Biblioteki Narodowej). Dar ten zawierał liczne rękopisy iluminowane oraz wiele cennych, głównie osiemnastowiecznych druków. W sumie liczył około 50 tysięcy tomów i 2204 teki sztychów z ok. 15 tys. rycin. Wartość biblioteki wyceniono na 10 milionów, a sztychów na 3 miliony złotych.

Braniccy — wrogowie Polski Ludowej

Autor: Dorota Kania

Od 1944 roku polska arystokracja była inwigilowana przez bezpiekę — wynika z materiałów archiwalnych. Mimo szykan arystokraci nie poszli na współpracę z władzą ludową. Znakomitym przykładem jest Anna Branicka, którą Urząd Bezpieczeństwa Publicznego chciał pozyskać jako tajnego współpracownika. Mimo gróźb i realnego niebezpieczeństwa wysiedlenia z Warszawy Branicka się nie ugięła i nie podjęła rozmów z UB

Subskrybuje zawartość